sql

ingilizcesi "structured query language" türkçesi "yapılandırılmış sorgu dili"dir.
4 Entry Daha